STAVEBNÉ REALIZÁCIE FASÁDNE LEŠENIE KONTAKT KARIÉRA O NÁS
CERTIFIKÁTY
FASÁDNE LEŠENIE
         Prenajímame rámové dielcové lešenie typu A.LTRAD. ALTRAD je systémové rámové lešenie so šírkou 0,73 m pri rozstupe polí 1,5 m; 2m a 3m a výškou 2 m. Rámy lešenia sú z pozinkovaných rúr vysokopevnej ocele, stabilizácia lešenia k fasáde je zabezpečená pomocou dvojitého zábradlia, vystužujúcimi podlážkami a spolupôsobením ukotvenia do fasády budovy.

        Montáž a demontáž lešenia vykonávajú výhradne pracovníci firmy GEDE5, s.r.o., ceny v tabuíke sú základné a v prípade sťažených podmienok môžu byť upravené.

        Za sťažené podmienky možno považovať

. výška stavby lešenia nad 18 m (k cene sa pripočítava 0.30 C/nť)
. promosťovanie garáží a vchodov, prípadne montáž podchodov
. montáž a demontáž ochranných sieti (k cene sa pripočítava 0.17 ?Am* za montáž a 0.10 ?/m* za demontáž )


Vysvetlivky

. Im' fasádného lešenia sa rozumie 1m; pohCadoveJ plochy lešenia
. pohíadová plocha lešenia Je dĺžka lešenia x výška lešenia
. pracovná výška lešenia je 2 m nad najvyššiu podlážku lešenia

Presné určenie cien sa vykonáva pred začatím liešenárských prác.
GEDES, s.r.o.                   Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov                     www.gedes.sk                   www.facebook.com/Gedes-1780542015604979/
KATALÓGY:
ProfiTech
Baumann Mostostal
KALKULÁCIA LEŠENIA:
©2017 Gedes, s.r.o., Všetky práva vyhradené
Created by Ing. Róbert Ozoroczy